ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการประชาชน- ดาวน์โหลด/บริการประชาชน

  

ดาวน์โหลดไฟล์หมวด  :: 

 ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการประชาชน

ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการประชาชน
 15  2563 |  186 ผู้ชม |   186 โหลด 
ชื่อเอกสารดาวน์โหลด ขนาด โหลด ไฟล์

นายอภัย   โพธิ์ศรี

นายอภัย โพธิ์ศรี
นายก อบต.ห้วยเตย โทร.085-9257502

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40170

E-mail : kho40_89201@saraban.mail.go.th หรือ huaitoei@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 0 4300 9998 แฟกซ์ 0 4304 0098

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.huaitoei.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่