ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ก 217-09 สายบ้านหนองขามแยกทางหลวง 2152-บ้านหลุบเลา-ป่าแปลง 200- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

หน้าแรก  จัดซื้อจัดจ้าง  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ก 217-09 สายบ้านหนองขามแยกทางหลวง 2152-บ้านหลุบเลา-ป่าแปลง 200

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Save ดาวน์โหลดไฟล์

  โพสต์ : 22-02-2021

 

นายอภัย   โพธิ์ศรี

นายอภัย โพธิ์ศรี
นายก อบต.ห้วยเตย โทร.085-9257502

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40170

E-mail : kho40_89201@saraban.mail.go.th หรือ huaitoei@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 0 4300 9998 แฟกซ์ 0 4304 0098

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.huaitoei.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่